Diş Eti
Hastalıkları Tedavileri

Diş Eti Hastalıkları Tedavisi İstanbul

Diş Eti
Hastalıkları Tedavileri

Diş Eti Hastalıkları Tedavisi İstanbul
Avedent Diş Kliniği İstanbul Kadıköy
Diş Eti Hastalıkları Tedavileri

Diş eti dokularında pek çok nedene bağlı olarak gelişebilen iltihabi hastalıklar, hem çene kemiğinin hem de dişlerin sağlığını önemli oranda tehdit eden unsurlardır. Bu dokuların sağlığının korunması, genel sağlığın korunması ve fonksiyonel aktivitelerin devamlılığının sağlanması için büyük önem taşır. Diş eti hastalıkları geliştikten sonra ise izlenecek en doğru yol, hastalığın mümkün olan en erken dönemde tedavi edilmesidir. Diş eti hastalıkları tedavileri diş eti hastalığının erken döneminde kaybedilen tüm dokuların geri kazanılmasını sağlayabilir. İlerlemiş diş eti hastalıklarının kalıcı kayıplara neden olduğu durumlarda ise hastalığın daha da ilerlemesini engelleyerek enfeksiyon bölgesine komşu dokuların sağlığının korunması amacıyla uygulanır.

Diş Taşı Temizliği (Detertraj), Küretaj, Gingivektomi, Gingivoplasti ve Flap Nedir? Fiyatları? İstanbul

Diş Eti Tedavilerine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Diş etinde hastalık gelişimi pek çok farklı belirtiyle kendini gösterebilir. Şişmiş, hassaslaşmış ve kızarık diş eti ilgili bölgede bir hastalık geliştiğinin habercisidir. Bu bölgelerde diş fırçalama sırasında ya da kendiliğinden kanama gelişebilir. Bölgedeki enfeksiyon nedeniyle kötü ağız kokusu ile karşılaşılabilir, diş ile diş etleri arasından iltihabi akıntılar olabilir. İlerleyen dönemlerde ise diş etlerinde çekilme gözlenebilir, mevcut protezlerin uyumları bozulabilir. İleri düzeydeki kemik kayıpları dişlerin sallanmasına, birbirinden uzaklaşmasına ya da ısırma sırasında dişler arasındaki ilişkilerin değişmesine neden olabilir.

Cerrahi Olmayan Diş Eti Hastalıkları Tedavileri Nelerdir?

Diş eti hastalıkları belli bir düzeye kadar cerrahi işlemlere gerek duyulmadan tedavi edilebilir. Bu seviyedeki hastalıkların tedavisinde kullanılan işlemler diş taşı temizliği (detertraj) ve kök yüzeyi düzleştirilmesidir (küretaj). Diş eti hastalıklarının erken döneminde yapılan tedavilerde bu işlemlerle birlikte diş ilişkilerinin kontrolü ve plak birikimine ortam hazırlayan çürüklerin temizliği ve eski restorasyonların düzenlenmesi de önemlidir.

Tedavide ana amaç iltihap oluşumuna neden olan mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasıdır. Diş yüzeylerinin temizlenmesinin ardından rutin ağız bakımı ile birlikte diş etindeki şişlik iner ve diş eti dişe yeniden adapte olur.

Diş Taşı Temizliği (Detertraj)

Diş taşları, çeşitli minerallerin etkisiyle dişlerin yüzeyine yapışan sert yapıdaki diş plakları olarak tanımlanabilir. Dişlerin görünür yüzeylerinde yer alan diş taşlarının temizliği, diş hekimliğinde kullanılan özel el aletleri ve ultrasonik cihazlar yardımıyla yapılabilir.

Rutin ağız bakımı düzenlendiğinde diş taşı temizliği işleminin uygulanması gingivitisin tedavisi için yeterlidir.

Kök Yüzeyi Düzleştirme (Küretaj)

Hastalığın bir miktar ilerleyerek gingivitis aşamasından periodontitis aşamasına geçmesi durumunda kemik yıkımı başlamasına bağlı olarak diş etinde değişim gözlenir. Bu durumda diş ile diş eti arasında destek kaybına bağlı oluşan diş eti cebi, plakların kök yüzeyinde de tutulum gösterebilmesi için uygun bir ortam oluşturur. Bu durumda diş taşı temizliği uygulamasına ek olarak ve kök yüzeyi düzleştirme (küretaj) işleminin de yapılma ihtiyacı doğar. Kök yüzeyi düzleştirme işlemleri, özel el aletleri yardımıyla diş eti altında kalan plakların uzaklaştırılması olarak tanımlanabilir. Tedavi için ihtiyaç duyulan seans sayısı işlem yapılmasına ihtiyaç duyulan diş sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Diş Eti Hastalıklarının Tedavisinde Uygulanan Cerrahi İşlemler Nelerdir?

İleri düzeydeki periodontal hastalıklarda doku kayıpları plakların temizlenebilmesi için engel teşkil edecek düzeye ulaşabilir. Bu durumda diş hekimi tarafından yapılacak plak temizliği uygulamasının cerrahi yöntemlerle yapılması gerekebilir.

Hastanın rutin ağız bakımı ile etkin diş temizliğini sağlayabilmesi için de dokuların cerrahi olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulabilir.  Bu durumlarda uygulanabilecek diş eti hastalığı tedavileri flap operasyonu, diş etinin kesilmesi (gingivektomi) ve diş etinin düzenlenmesidir (gingivoplasti).

Flap Diş Eti Ameliyatı

Flap diş eti ameliyatı (operasyonu), cerrahi işlem yapılmadan uygulanan küretaj işlemlerinin kök yüzeyindeki plakların tümüyle temizlenmesi için yeterli olmadığı durumlarda uygulanan tedavilerdir. Bu uygulamada, işlem yapılacak bölge lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra diş eti kesilir ve kök yüzeyi görünür hale getirilir. Kök yüzeyinin temizlenmesinin ardından koşullar uygun olduğunda kemik yıkımının tedavisi için kemik grefti, membran ve doku uyarıcı proteinlerin uygulanmasıyla yeni destek yapılar oluşturulabilir. İşlemlerin ardından bölge dikişlerle tekrar kapatılır ve tedavi tamamlanır.

Diş Etinin Kesilmesi (Gingivektomi) ve Diş Etinin Düzenlenmesi (Gingivoplasti)

Diş eti, çeşitli durumlara bağlı olarak kimi zaman kalıcı olarak büyüyebilir ve bu durum bakteri birikmesi için uygun bir ortam oluşmasına sebebiyet vererek ağız bakımını zorlaştırabilir. Diş eti büyümesinde bölgedeki dokunun doğal olarak bulunması gereken forma geri kavuşturulması amacıyla yapılan uygulama diş etinin kesilmesidir (gingivektomi). Diş eti dokusunun ideal formda olmadığı durumlarda uygulanan bir diğer uygulama ise diş etinin düzenlenmesidir (gingivoplasti). Gingivoplasti uygulaması kapsamında dokunun eksik olduğu bölge uygun materyaller ile düzenlenebilir ya da yumuşak dokunun yönlendirilmesiyle diş eti olması gereken konuma yönlendirilebilir.

Diş Eti Hastalıkları Tedavileri Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diş eti sağlığının geri kazanılması ve devamlılığının sağlanması için en önemli etken rutin ağız bakımına özen gösterilmesidir. Özellikle diş eti tedavilerini takip eden ilk dönemde bölgedeki doku bağlantısının yeniden oluşma süreci devam ettiği için ağız hijyenine dikkat edilmemesi durumunda hastalık hızla geri dönebilir.

Ağız bakımına özen gösterilse bile uzun süre içerisinde minimal diş taşı oluşumlarının meydana gelmesi normaldir. Ancak geri dönüşümsüz bir problem gözlenmemesi adına oluşan diş taşlarının diş hekiminin önerdiği aralıklarla temizletilmesi gerekir.

Periodontoloji

Avedent, diş eti hastalıkları tedavileri için uygun ekipmanları ve uzman hekim kadrosu ile birlikte tüm bu tedavi seçeneklerini sizlere sunar. Siz de rutin muayeneniz için kliniğimizi tercih edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz diş eti tedavileri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.