Frenektomi

Frenektomi - Dil Bağı Ameliyatı - Dudak Bağı - Frenulum Nedir? Tedavi Fiyatları İstanbul

Frenektomi

Frenektomi - Dil Bağı Ameliyatı - Dudak Bağı - Frenulum Nedir? Tedavi Fiyatları İstanbul
Avedent Diş Kliniği İstanbul Kadıköy
Frenektomi

Ağız içerisinde yer alan dokuların mevcut durumu ve birbirleriyle olan ilişkisi, çeşitli fonksiyonların sürdürülebilmesi için büyük önem taşır. Dokuların ağız hareketlerinin tümünü ideal bir şekilde gerçekleştirmesine izin vermediği durumlarda fonksiyonların gerçekleştirilmesi zorlaşabilir. Çeşitli konuşma bozuklukları meydana gelerek kişinin iletişimini zorlaştırabilir. Bu durumlarda problemin ana etkeni olan dokular üzerinde düzenleme ihtiyacı duyulabilir. Frenektomi işlemleri bu kapsamda uygulanan ağız ve diş tedavilerinden biridir.

Frenektomi - Dil Bağı Ameliyatı - Dudak Bağı - Frenulum Nedir? Tedavi Fiyatları İstanbul

Frenektomi - Frenulum Nedir?

Frenektomi, ağız içerisindeki frenulum alanları üzerinde kesme işlemi yapılarak yumuşak dokuların düzenlenmesi işlemidir. Frenulumlar ise diş eti dokusu ile komşuluğundaki yanak, dudak ya da dil dokusu arasında bulunan ve bu dokuların birbiriyle bağlantısını oluşturan yumuşak doku alanlarıdır. Bu sebeple Frenektomi işlemi, dil bağı veya dudak bağı ameliyatı olarak da bilinmektedir.  Ağız içerisindeki frenulum sayısı kişiden kişiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

En sık dilin altında, üst kesici dişlerin ortasında dişler ile dudak dokusu arasında ve arka dişlerin hizasında dişler ile yanak dokusu arasındaki alanlarda gözlenir. Çeşitli bölgelerde sayısının birden fazla olması da mümkündür.

Kişiye göre faklı sayı, kalınlık ve uzunluklarda olabilen frenulum, emme ve konuşma bozuklukları, dişler arası açılma gibi çeşitli diş ve diş eti sorunlarına yol açabilir. Bu sorunların önlenmesi amacı ile Frenektomi (dil bağı, dudak bağı) ameliyatı, İstanbul’da Avedent Diş Kliniğinde yapılmaktadır.

Frenektomi - Dil Bağı Ameliyatı - Dudak Bağı Tedavi Fiyatları İstanbul

Frenektomi, dil bağı ameliyatı veya dudak bağı tedavi fiyatları İstanbul’da kişiye özel yapılacak işlemlerin belirlenmesi sonrası verilebilir. Alanında uzman doktorlarımızın ön muayenesi ile frenulum dokusunun sayısı, kalınlık ve uzunluğunun tespitinin ardından mudahale tekniği belirlenir.

Klasik kesi ile cerrahi müdahale veya lazerle diş eti tedavisi yöntemi ile tedavi yapılabilir. Tedavi yöntemi seçimi de frenektomi, dil bağı ameliyatı veya dudak bağı tedavi fiyatlarını etkilemektedir.

Teşhis ve tedavi için İstanbul’da Avedent Diş Kliniği ile iletişim kurarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Frenektomi - Dil Bağı Ameliyatı - Dudak Bağı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Frenektomi veya dil bağı ameliyatı, dudak bağı tedavisi bölgenin geleneksel yöntemler ile kesilerek düzenlenmesi yoluyla ya da lazer destekli uygulamalar ile yapılabilir. Lazer uygulamaları pek çok frenektomi uygulamasının yapılabilmesine izin verir.

Ancak çok büyük ya da derinde yer alan frenulumların varlığında geleneksel yöntemler ile yapılan cerrahi uygulamalara ihtiyaç duyulabilir. Tüm frenulum tedavileri lokal anestezi uygulaması yapılarak ağrısız ve konforlu bir şekilde tamamlanabilir.

Lokal anestezi uygulamasını takiben bağlantının gevşetilmesi için ihtiyaç duyulan miktarda doku kesilir ya da lazer yardımı ile bölgeden uzaklaştırılır. Dokunun kesilmesi ile tedavi sağlanmışsa dikişler ile bölge kapatılır ve frenulumun yeni konumu belirlenmiş olur.

Frenektominin lazer ile uygulandığı durumlarda lazer uygulama bölgesinde iyileşme dokusu oluşturduğundan dikiş atılmasına ihtiyaç duyulmadan tedavi tamamlanmış olur.

Frenektomi tedavileri tek seans içerisinde kısa bir sürede yapılabilir. Özellikle lazer ile yapılan uygulamalar kanamasız olması ve dikiş ihtiyacını ortadan kaldırması sayesinde çok daha kısa sürede tamamlanabilir.

Frenulum Bağlantılarındaki Problemler Ağız ve Diş Sağlığını Nasıl Etkiler?

Frenulumların boyut ve konum özellikleri, fonksiyonların kısıtlanmasına neden olabilir ya da ağız ve diş sağlığını tehlikeye atacak şekilde etkinlik göstermesine neden olabilir. Frenulum bağlantılarının ağzın herhangi bir bölgesinde diş eti kenarına çok yakın olduğu durumlarda, fonksiyonlar esnasında diş eti doku gerilmelerinden etkilenebilir.

Diş etinin bağlantı noktalarından aşağıya çekilmesi deforme olmasına neden olarak bölgede çeşitli diş eti hastalıklarının gelişimi için uygun bir ortam oluşturabilir. Dilin dokulara bağlantısını sağlayan frenulumun normalden büyük ve kalın olması durumunda ise kişilerde konuşma problemleri meydana gelebilir.

Frenulum Bağlantılarındaki Problemler Estetik Görünümü Nasıl Etkiler?

Dişlerin orta hattında yer alan frenulumlar dişlerin birleşim sınırında bulunduğunda estetik problemlerin gelişimine neden olabilir. Bu durumlarda dişler arasında diastema adı verilen boşluk alanlar gelişebilir ve kişide estetik kaygılara neden olabilir. Frenektomi gülüş tasarımı işlemlerinde de tercih edilen bir uygulamadır.

Frenektomi (Dudak ve Dil Bağı Ameliyatı) Tedavisi İstanbul

Frenektomi - Dil Bağı Ameliyatı - Dudak bağı Tedavisinden Sonra Süreç Nasıl İlerler?

Frenektomi, dil bağı ameliyatı, dudak bağı tedavisi sonrası takip eden günlerde iyileşme sürecine bağlı olarak bölgede minimal ağrı gözlenebilir. Diş hekiminin önerilerine uygun olarak bölgenin bakımının yapılması ve reçete edilen ilaçların düzenli kullanılması ile kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Tedavi işlemi sonrasında dikiş atılmışsa ortalama bir hafta sonra dikişler alınır. İyileşme tümüyle tamamlandığında bölgede herhangi bir iz kalmaz.

Frenulumların Neden Oldukları Problemlerin Tedavisi İçin Neler Yapılabilir?

  • Frenulumların diş eti hastalıklarına neden olabileceği durumlarda diş eti kenarına yakın bölgede yer alan kısmı uzaklaştırılmalıdır. Diş eti dokusunda neden olduğu deformasyonlar için uygun bir tedavi planı oluşturulmalıdır.

  • Dilin fonksiyonlarının kısıtlandığı durumlarda frenulumun dokular arasında oluşturduğu sıkı bağlantı, konuşma fonksiyonlarının ideal sağlanabileceği derecede gevşetilmelidir.

  • Dişler arasında boşluk gelişmesine neden olan frenulumların konumları düzenlenebilir. Düzenlemeyi takip eden süreçte ortodontik tedavi uygulaması yapılarak dişler arasındaki boşluk kapatılabilir.

Avedent deneyimli diş hekimi kadrosu ile birlikte ağız içerisinde yapılan pek çok yumuşak doku düzenleme işlemlerini sizlere sunar. Siz de kliniğimizden dilediğiniz zaman randevunuzu oluşturabilir ve ihtiyaç duyduğunuz frenektomi tedavisi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.