Diş Hekimlerimiz
İstanbul Kadıköy | Avedent

Dr. Damla Akbal

Dr. Damla Akbal

İmplantoloji, Periodontoloji

Avedent kurucularından Dr. Damla Akbal, uzmanlık eğitimini Periodontoloji ( Diş eti hastalıkları ve tedavisi) alanında tamamlamıştır. İmplant cerrahileri, diş eti hastalıkları ve tedavileri, diş eti çekilmelerine yönelik cerrahi operasyonlar, lazer destekli diş eti tedavileri ve cerrahileri alanlarında hizmet vermektedir.

Uzmanlıklar

İmplantoloji, Periodontoloji

Eğitim

● Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi

● Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

● Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Genel Bilgi

1990 yılında Trabzon’da doğdu. Lise öğrenimini Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, ‘‘Periodontitis Tedavisinde Başlangıç Periodontal Tedavi Uygulamasına Ek Olarak Kullanılan Diyot Lazerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi ’’ isimli doktora tezini sunarak, doktora çalışmalarını tamamladı ve Periodontoloji Doktoru unvanını aldı.

Pek çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, kongre ve sempozyumlarda sunduğu sözlü ve yazılı bildirileri mevcuttur.

Mesleki ilgi alanları; implant cerrahileri, diş eti hastalıkları ve tedavileri, diş eti çekilmelerine yönelik cerrahi operasyonlar, lazer destekli diş eti tedavileri ve cerrahileridir.

Pek çok özel klinikte Periodontoloji uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılında, AveDent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde kurucu ortak olarak mesleğini sürdürmektedir.

Bildiri & Yayınlar
 • Akbal. D., Alkan. EA. Özer. A., “Ortodontik Tedavi Öncesinde Yapılan Yumuşak Doku Ogmentasyonu: Vaka Raporu ”, 46. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir 2016. (Poster Sunum)
 • Akbal. D., Alkan. EA. Özer. A., “Ortodontik Tedavi Sırasında Sert ve Yumuşak Doku Yetersizliği Bulunan Dişsiz Bölgenin Rehabilitasyonu: Vaka Raporu ”, Turkiye Klinikleri J Dental Sci 23, 550 (Suppl). İstanbul 2017. (Poster Sunum)
 • Akbal. D., Alkan. EA. Özer. A., “Dudak-damak yarıklı hastanın ortodontik tedavisi sırasında üst çene anterior bölgesine uygulanan sert doku ogmentasyonu : vaka raporu”, Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2017. (Poster Sunum)
 • Keskin Tunç S., Alpaslan Yaylı N.Z., Talmaç A.C., Feslihan E., Akbal D., “Comparison of two different lasers used in second-stage implant surgery”, 24th International Dental Congress 2018, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2018, pp.89-89 (Sözlü Sunum)
 • Keskin Tunç S., Alpaslan Yaylı N.Z., Talmaç A.C., Feslihan E., Akbal D., ‘’Evaluation of Dental Anxiety In Patients Undergoing Second Stage Surgery withEr,Cr:YSGG Laser Treatment: Randomized Clinical Trial’’ 24th BaSS Congress, Tiran, Arnavutluk, 9-11 Mayıs 2019, ss.11 (Sözlü Sunum)
 • Sari E. T. , Akbal D., Alpaslan Yaylı N. Z., Periferal Dev Hücreli Granüloma ve Tedavisi: Olgu Sunumu, Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 – 07 Eylül 2019, ss.535. (Poster Sunum)
 • AKBAL D., Eskin K. , Şahin Aydınyurt H. , Aşırı Dişeti Görünümünün Dudak Repozisyonu ile Tedavisi:Olgu Sunumu, TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 – 07 Eylül 2019, ss.292 .(Poster Sunum)
 • Akbal D. “Periimplanter Yapışık Dişeti Yetersizliğinin Rehabilitasyonu: Bir Vaka Sunumu. TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. İstanbul, Türkiye, 4 – 07 Eylül 2019 (Poster Sunum)
 • Şahin Aydınyurt H., Akbal D., Altındal D., “Osseointegre İmplant Boyun Kırığı ve Tedavisi”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, cilt.23, ss.436-436, 2017. (Poster Sunum)
 • Şahin Aydınyurt H., Akbal D., “Oral melanotik makülün diagnozu: olgu sunumu”, Türkiye klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, cilt.23, ss.557-557, 2017 (Poster Sunum)
 • Akbal D. “Serbest Dişeti Grefti ve Koronale Pozisyone Flep ile Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 – 07 Eylül 2019 (Poster Sunum)
 • Altındal D. , Akbal D., Şahin Aydınyurt H. , Periodontitiste Hyalüronik Asit Etkilerinin Değerlendirilmesi: Split-Mouth Randomize Kontrollü Çalışma, Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 27. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2019, ss.201. (Sözlü Sunum)


SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Keskin Tunç S., Alpaslan Yaylı N.Z., Talmaç A.C., Feslihan E., Akbal D. Clinical comparison of the use of ER,CR:YSGG and diode lasers in second stage implants surgery. Saudi Med J. 2019 May;40(5):490-498. (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • H Sahin Aydinyurt, D Akbal, D Altindal, A Bozoglan, AS Ertugrul, H Demir. Evaluation of biochemical and clinical effects of hyaluronic acid on non-surgical periodontal treatment: a randomized controlled trial. Irish Journal of Medical Science, 2020 May; https://doi.org/10.1007/s11845-020-02230. (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Dr. Murat Mert Akbal

Dr. Murat Mert Akbal

Implantoloji, Protez Uzmanı

Ave Dent kuruculularından Dr. Murat Mert Akbal uzmanlık eğitimini Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamıştır. Estetik diş hekimliği uygulamaları, implant destekli protezler, dijital gülüş tasarımı, zirkonyum ve porselen lamina uygulamalari mesleki ilgi alanları arasındadır.

Uzmanlıklar

İmplantoloji, Protez Uzmanı

Eğitim

● Kültür Fen Lisesi

● İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

● Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Genel Bilgi

1986 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Kültür Fen Lisesi’nde tamamladı. 2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, ‘‘ Farklı Seramiklerin Dentin Yüzeyinden Uzaklaştırılmasında Er, Cr: YSGG lazerin etkisi ’’ isimli uzmanlık tezini yayınlayarak Protez Uzmanı unvanını aldı.

Yurtiçi ve yurtdışı pek çok bilimsel sempozyum ve kongreye katılan Dr Murat Mert Akbal, alanındaki güncel gelişmeleri takip etmektedir.

Mesleki ilgi alanları, porselen laminalar, zirkonyum ve tam seramik kuron uygulamaları, Cad-Cam uygulamaları, dijital gülüş tasarımları,  estetik diş hekimliği uygulamaları, çene eklem rahatsızlıkları, implant destekli sabit ve hareketli protez uygulamalarıdır.

Pek çok özel klinikte Protez uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılında, AveDent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde kurucu ortak olarak mesleğini sürdürmektedir.

Bildiri & Yayınlar
 • Eskitaşcıoğlu, M., Akbal, M. M. , & Ünalan Değirmenci, B., (2020).   FARKLI TAM SERAMİK KURONLARIN SÖKÜMÜNDE ER,CR:YSGG LAZERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.  Van Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.13, no.3, 80-87.
 • Uğur, M., Kavut, İ., & Akbal, M. M. , (2019). Effect of Thermal Aging on Shear Bond Strength Different Resin Cements to Zirconia.  journal of dental and medical science , vol.18, no.1, 74-78.
 • Uğur, M., Kavut, İ., Tanrıkut, Ö. O. , & Akbal, M. M. , (2020). Effect of Thermal Aging on Shear Bond Strength of Self Adhesive Resin Cements to Different CAD/CAM Ceramics.  Van Tıp Dergisi , vol.27, no.3, 281-286.
Dr. Ali Erdemir

Dr. Ali Erdemir

Endodonti Uzmanı

Avedent kurucularından Dr. Ali Erdemir uzmanlık eğitimini Endodonti (Kanal tedavisi) alanında tamamlamıştır. Kanal tedavileri, retreatmentlar, diş travmaları, endodontik enfeksiyonların (Kök ucu lezyonları,kistler ve apseler) tedavisi mesleki ilgi alanları arasındadır.

Uzmanlıklar

Endodonti

Eğitim

● Bahçelievler Anadolu Lisesi

● Yakındoğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

● Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Genel Bilgi

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2014 yılında Yakındoğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, “Enterococcus feacalis’in Kök Kanallarından Uzaklaştırılmasında Üç Farklı İrrigan Aktivasyon Yönteminin Etkinliği” isimli uzmanlık tezini sunarak çalışmalarını tamamladı ve Endodonti Uzmanı ünvanını aldı.

Pek çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamış makaleleri, kongre ve sempozyumlarda sunduğu sözlü ve yazılı bildirileri mevcuttur.

Mesleki ilgi alanları; endodontik enfeksiyonlar, apikal lezyonlar, dişe alınan travmaların tedavileri ve retreatmentlardır.

Pek çok özel klinikte Endodonti uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2020 yılında Bakırköy’de Diş Hekimi Halil Gürhan ERDEMİR ile müşterek muayenehanesini açmıştır. 2021 yılında kurulan Avedent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin kurucu ortaklarındandır ve mesleğini keyifle sürdürmektedir.

Bildiri & Yayınlar

*Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Sen, O. G., Erdemir, A., & Canakci, B. C. (2019). Effect of solvent use on postoperative pain in root canal retreatment: a randomized, controlled clinical trial. Clinical oral investigations, 1-7.

 

*Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Gömülme Ortamı Yeni Nesil Bir Apeks Bulucunun Doğruluğunu Etkiler mi? Özgür GENÇ ŞEN, Ali ERDEMİR. Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 2017.
 2. Evaluation of the Tip Diameter and Taper Size of 0.06 Gutta-Percha Points From Three Different Brands. Ali ERDEMİR, Özgür GENÇ ŞEN, Melih KAYA. European Society of Endodontology 2017.ESE 8th Bienial Congress, Brussels, Belgium, 2013.
 3. Typhoon, Hyflex, Protaper Gold ve Waveone Gold Eğelerin Apikalden Taşan Bakteri Miktarı Üzerindeki Etkisi. Ali ERDEMİR, Melih KAYA, Özgür GENÇ ŞEN, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Sümeyye AKYÜZ. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 2018.
 4. Avülse Bir Dişin Tedavisi: İki Yıl Takipli Vaka. Ali ERDEMİR, Özgür GENÇ ŞEN. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 2018.
 5. Enterococcus feacalis’in Kök Kanallarından Uzaklaştırılmasında Üç Farklı İrrigan Aktivasyon Yönteminin Etkinliği.Ali ERDEMİR Özgür GENÇ ŞEN. TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi.

 

*Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sen, O. G., Erdemir, A. (2018).Endodontide çalışma boyu belirleme yöntemleri. Yeditepe J Dent. 14(2): 117-124.